CHARAKTERISTIKA DŘEVA, TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

BARVA DŘEVA

Barva dřeva je základní charakteristikou vzhledu dřeva. Přímo závisí na obsahu taninu( třísloviny ), pryskyřic a barviv uložených v buněčných stěnách dřevoviny, na smole a na látkách odumírajících v  buněčné dutině dřevin ( lumenech ). Barevná různorodost dřeva je dána podmínkami, ve kterých dřevo roste. Stromy rostoucí v tropických částech světa  mají dřevovinu jsou daleko tmavší ( Wenge, Eben ) než stromy rostoucí v našem klimatickém pásmu ( dub, smrk, lípa, jasan ). Dřevovina čerstvě nařezaného dřeva má tendenci na světle a vzduchu šednout.

 

LESK DŘEVA

Leskem dřeva rozumíme jeho schopnost odrážet tok světelných paprsků. Intenzita lesku dřeva závisí na druhu osvětlení, hladkosti povrchu řezu, hutnosti dřeva, rozměrech řezné plochy a umístění paprskových buněk dřeva.  Mezi dřeva s vysokým přirozeným leskem řadíme dřevo javoru kanadského, břízy kanadské, dubu, buku, akátu ).

 

TEXTURA DŘEVA

Textura je vlastně kresba ( vzor ), který se objeví na dřevě po jeho rozříznutí. Tento vzor je vytvářen mnohaletým vrstvením dřevitých vláken a paprskovitých buněk dřeva a přímo závisí na vnitřní struktuře a způsobu řezu dřeva.  Textura je rozhodujícím kritériem pro určení dekorativní hodnoty dřeva, což je důležité při zpracování dřeva na výrobu nábytkářských dýh, podlah, hudebních nástrojů atd.

 

VŮNĚ DŘEVA

Vůně dřeva je dána obsahem éterických olejů, pryskyřic a taninů.  Nejvýraznější je vůně těsně po nařezání.

 

VLHKOST DŘEVA

Rozlišujeme absolutní a relativní vlhkost. Absolutní vlhkost vyjadřuje množství vody ve dřevě v daném momentu vyjádřené v %  k hmotnosti absolutně suchého dřeva. Relativní vlhkost vyjadřuje množství vody ve dřevě vyjádřené v % z hmotnosti dřeva vlhkého. Celková vlhkost je pak dána oběma těmito veličinami. Vlhkost dřeva zjišťujeme buď váhovou a destilační metodou ( v toluenu ) a nebo měřením elektrickými vlhkoměry.  Na výrobu podlah se podle platných norem používá pouze dřevo s vlhkostí 8 ± 12%.

 

HUSTOTA ( HUTNOST ) DŘEVA

Hustota dřeva je dána podílem hmotnosti dřeva a jeho objemu (kg/m3) a je přímo závislá na vlhkosti dřeva. Hutnost dřeva je proto stanovuje při vlhkosti 12%. čím hustější ( hutnější ) je dřevovina, tím je dřevo pevnější a lépe se zpracovává.  Exotické dřeviny mívají obvykle větší hustotu než dřeviny evropské.

 

PROPUSTNOST DŘEVA

Propustnost dřeva je schopnost dřevoviny propouštět vodu a vzduch. Voda se ve dřevě pohybuje systémem kapilár a mikrokapilár a propustnost vody je dána umístěním kapilár v kmeni stromu a směrem kapilárních vláken. Obecně platí, že listnaté stromy mají vyšší propustnost vody než jehličnaté.

 

TEPELNÁ VODIVOST,  TEPLOTNÍ VODIVOST, TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST

Tepelná vodivost je schopnost dřeva vést teplo a teplotní vodivost je schopností dřeva vyrovnávat teplotní rozdíly. Teplotní roztažnost je veličina, kterou měříme zvětšení objemu dřeva způsobenou zahříváním.

 

ZVUKOIZOLAČNÍ VLASTNOSTI A ZVUKOVÁ VODIVOST

Dřevo má schopnost zesilovat zvuk bez zkreslení tónu, avšak pouze v případě, že jeho letokruhy jsou souměrně rozloženy a dřevo nemá suky ani jiné vady.