NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ LAKOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

V případě, že jste se rozhodli pro parketovou podlahu nebo obecně podlahu ze dřeva, která je povrchově opatřena některým z laků Pallmann, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Nově lakované dřevěné podlahy lze plně zatížit teprve tehdy, je-li parketový lak dokonale vytvrzen. Platí obecné pravidlo, že čím déle v prvních dnech po lakování podlahu šetříme a zbytečně nezatěžujeme, tím lepší máme předpoklad pro její delší životnost. Plné zatížení podlahy, např. nastěhování nábytku, je možno teprve tehdy, je-li dosaženo úplného technologického vytvrzení laku. Nově nalakované podlahy nesmí být v průběhu schnutí laku zakrývány umělohmotnými textilními podlahovinami (např. koberec) nebo fóliemi (např. krycí fólie).

Teprve po dosažení konečného vytvrzení laku, které je vždy závislé na druhu použitého parketového laku, můžeme začít s první nebo tzv. běžnou pravidelnou údržbou. Lakovanou podlahu vytíráme mopem, čistíme smetákem nebo vysáváme vysavačem. Nepatrné šlápoty a přilnuté nečistoty odstraníme dobře vyždímaným hadrem. Silné znečištění, jakými jsou např. šmouhy po podrážkách nebo mastné skvrny, odstraníme podle stupně znečištění buď výrobkem Clean Remover nebo Clean Strong. V žádném případě nepoužíváme drátěnky nebo jiné agresivní čistící prostředky, ani utěrky či hadry, které obsahují mikrovlákna!

 

1. PRVNÍ OŠETŘENÍ - PALLMANN FINISH CARE

Tímto výrobkem doporučujeme na nově nalakované podlaze provést úvodní, tzv. první ošetření. Nově nalakovaná podlaha musí většinou snášet zvýšené zatížení, které je dáno nastěhováním nábytku a vůbec „zabydlením" dané místnosti. Toto první ošetření podlahy má za cíl zabezpečit optimální ochranu nalakované podlahy.

Je vhodný např. pro povrchovou péči: parketových a dřevěných masivních podlah, podlah z vícevrstvých parket (dříve Fertigparkett), které byly po pokládce základně očištěny a možnost jejich ošetřování byla předběžně odzkoušena

POSTUP:

První ošetření může být provedeno teprve po úplném chemickém vytvrzení laku (ca. 7 - 21 dní). Informujte se u parketářské firmy, která prováděla lakování, jak dlouhá je tato doba, nebo dbejte instrukcí, které jsou uvedeny v návodech od výrobce laku.

a) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem).

b) Nádobu s výrobkem Pallman Finish Care necháme před upotřebením aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

c) Na podlahu naneseme např. vytíracím mopem rovnoměrně tenkou vrstvu (ca. 10 ml/m2) neředěného ošetřovacího prostředku. Prostředek nanášíme v jednom směru (doporučujeme po směru parket). Není nutné přeleštění!

d) Po zaschnutí (ca. 1 hod.) může být ošetřená plocha okamžitě zatížena.

e) První ošetření je nutno opakovat vždy po provedeném základním čištění výrobkem Clean Strong.

Spotřeba: ca 7 - 10 ml/m2 (v neředěném stavu, tj. 1l na ca. 75 -100 m2)

 

2. BĚŽNÉ OŠETŘENÍ - PALLMANN FINISH CARE

Tuto běžnou údržbu považujte jako nutnou péči o vaše dřevěné podlahy! Dovolte nám malý příměr: jako vy si každý den myjete ruce mýdlem, potom si ošetříte pokožku krémem na ruce, čímž získáte ruce čisté, hebké a nepopraskané - prostě hezké a zdravé ruce. A stejně je tomu tak s lakovanou podlahou. Jen průběžné ošetřování vám zaručí „zdravou" a krásnou podlahu. Výrobkem Finish Care lakovanou podlahu nejenom ošetřujete, ale i chráníte!

Je vhodný např. na běžnou povrchovou péči: lakovaných parketových, dřevěných a korkových podlah, linolea, PVC, vícevrstvých parket (dříve Fertigparkett), podlah z přírodního a umělého kamene (u mramoru, terakoty a přírodního kamene s otevřenými póry proveďte předběžnou zkoušku).

POSTUP :

Běžné ošetřování může být prováděno teprve po úplném vytvrzení laku (ca. 7 - 21 dní). Informujte se u parketářské firmy, která pro- váděla lakování, jak dlouhá je tato doba, nebo dbejte instrukcí, které jsou uvedeny v návodech od výrobce laku.

a) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem).

b) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

c) Cca. 100 - 250 ml prostředku Finish Care zředíme s 10 litry čisté vody a roztok naneseme v tenké vrstvě buď jemným hadrem nebo vytíracím mopem.

d) Po zaschnutí můžeme plochu okamžitě zatížit.

e) Toto běžné ošetřování je nutno pravidelně opakovat v závislosti na zatížení lakované podlahy

Spotřeba: ca. 100 - 250 ml na 10 litrů vody

 

3. BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEAN

Je určen pro pravidelné čištění. Používání výrobku Pallmann Clean je závislé na intervalech ošetřování podle tabulky. Přesné dávkování je uvedeno na etiketě výrobku (Clean).

Spotřeba: ca. 100 - 200 ml na 10 litrů vody

 

4. ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ - PALLMANN CLEAN STRONG

Při správné údržbě se na povrchu laku vytváří vrstvička ošetřovacího prostředku v podobě tenkého filmu. Tento film chrání parketový lak. Postupem času se však tyto vrstvičky vzhledem k opakovanému ošetřování navrstvují, film zesiluje a může způsobit nežádoucí lesk podlahy nebo se na podlaze mohou objevit „vychozené cestičky". V takovém případě přichází na řadu použití dalšího výrobku Pallmann, a to základní čistící emulze Clean Strong. Po aplikaci tohoto prostředku provedeme výše uvedené první ošetření, kterým vytvoříme nový ochranný film na lakované podlaze.

Přesné dávkování je uvedeno na etiketě výrobku (Clean Strong).

Běžné čištění a běžné ošetřování doporučujeme střídat ca. v poměru 2:1

 

Nalakováním parketových nebo dřevěných podlah získáváme jejich nejvyšší možnou ochranu. Každý parketový lak se však zároveň neustálým a různě intenzivním zatížením postupně opotřebovává. Správným a pravidelným ošetřováním můžeme následky zatížení výrazně eliminovat.

V souladu s normami DIN 18 356 a DIN 18 367 je čištění a péče o podlahy z přírodního materiálu velice důležité. Výrobek Pallmann - Finish Care byl vyvinut speciálně na údržbu lakovaných dřevěných podlah. Používejte i vy tento výrobek a budete mít radost z vaší podlahy!

Vrstva laku slouží k ochraně parketových a dřevěných podlah, přitom je důležité, aby lakování bylo nejenom odborně provedeno, ale zároveň je nutno udržovat optimální klima prostředí a dodržovat pravidelné intervaly čištění a ošetřování.

 

ČIŠTĚNÍ ODOLNĚJŠÍCH SKRVN

Používejte výhradně čistících prostředků, které jsou určeny na lakované dřevěné podlahy. Mastné a vápenné skvrny, stopy po podrážkách a jiné znečištění (nečistoty ve vodě nerozpustné) můžeme snadno odstranit pomocí výrobku Pallmann - CLEAN REMOVER

 

PRO LAKOVANÉ KORKOVÉ PODLAHY

Tento návod platí stejně pro lakované podlahoviny z korku podle DIN 18 365, které mohou být případně ošetřovány i výrobkem Pallmann - Korkpflege (pozn. výrobek není ve standardní nabídce).

 

PRO SNÍŽENÍ KLUZNOSTI PODLAH DOPORUČUJEME POUŽÍVÁNÍ - PALLMANN FINISH CARE STOP.

Výrobek Finish Care Stop byl speciálně vyvinut pro sportovní haly, tělocvičny, domovy důchodců a mateřské školky. Jeho používáním se snižuje kluznost podlah a zvyšuje bezpečnost pohybu. Součinitel smykového tření odpovídá normě DIN 18 032 pro sportovní podlahoviny. Pro ošetřování a čištění větších ploch (např. tělocvičny) doporučujeme pracovat s 2 nádobami (1 nádobu na ošetřovací/čistící prostředek smíchaný s čistou vodou a 1 nádobu s čistou vodou na vyždímání).

 

Správně nastavené klima v místnostech slouží nejenom vašemu zdraví a pohodě, ale zároveň prospívá vašim dřevěným podlahám. Dřevo patří mezi přírodní materiály, které reagují na změnu vlhkosti vzduchu, přičemž buď vlhkost ze vzduchu přijímá, nebo ji naopak do vzduchu vydává. Změnou vlhkosti dřevo buď bobtná nebo se smršťuje, čímž může docházet ke vzniku spár v dřevěné podlaze. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat optimální podmínky, které představují teplotu místnosti v rozmezí 18° až 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 - 60 %. Dobrým pomocníkem pro kontrolu ovzduší je používání vlhkoměru.

 

Tento návod pro čištění a ošetřování platí pro všechny parketové a dřevěné podlahy podle DIN 18 356 „Parketové práce" a DIN 18 367 „Práce s dřevěnou dlažbou", které jsou opatřeny laky Pallmann a ošetřovány čistícími a ošetřovacími prostředky Pallmann.

Pozor: pojezdová kolečka a třecí dotykové plochy musí odpovídat normě DIN EN 12 529 (z umělé hmoty nebo plsti). Kovový nábytek a předměty musí být opatřeny ochranou podložkou.

Dbejte prosím instrukcí výrobce podlahovin a návodů uvedených k čistícím a ošetřovacím prostředkům. Za provedené práce neručíme.

 

ČSN EN 13 442, ČSN EN 13 488 a ČSN EN 12 529

Tento návod byl zpracován v srpnu 2005 a ruší platnost předchozích výtisků.

Tento výtisk má číslo 08.05/Ka/CZ/Ko/PD

 

 

NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ DŘEVENÝCH PODLAH IMPREGNOVANÝCH OLEJEM MAGIC OIL 2K

 

V případě, že jste se rozhodli pro podlahu z přírodního materiálu, pro podlahu parketovou nebo obecně podlahu ze dřeva, která je impregnována výrobkem Magic Oil 2K, přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Dřevěné podlahy povrchově upravené výše uvedeným olejem je možné zatížit až po dokonalém zaschnutí oleje resp. kombinace oleje s voskem, nejdříve však po 12 hodinách. Impregnované plochy mohou přijít do styku s vodou nebo jinými neagresivními tekutinami již po 12 hod. od provedeného olejování!

Platí obecné pravidlo, že čím déle v prvních dnech po provedení impregnace podlahu šetříme a zbytečně nezatěžujeme, tím lepší máme předpoklad pro její delší životnost. Plné zatížení podlahy, např. nastěhování nábytku, je možno nejdříve po 12 hod. po olejování. Nově impregnované dřevěné podlahy nesmí být v průběhu prvních 12 hod. zakrývány koberci nebo fóliemi.

 

1. PRVNÍ A BĚŽNÉ OŠETŘENÍ - PALLMANN MAGIC OIL CARE REFRESHER

 

Aby si impregnované dřevěné podlahy dlouhodobě zachovaly nejenom pěkný vzhled, ale i svoji funkčnost, je nutné provést první a běžné ošetření výrobkem Pallmann Magic Oil Care.

POSTUP:

a) První ošetření čerstvě naolejované dřevěné podlahy můžeme provést nejdříve po 24 hodinách od provedené impregnace.

b) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

c) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty či prach (mopem, smetákem nebo vysavačem). Podlahu zbavíme mastnot.

První ošetření: neředěný výrobek Pallmann Magic Oil Care nebo ředěný (až do poměru 500 ml Pallmann Magic Oil Care s 10 l vody, tj. 1 díl ošetřovacího prostředku ku 20 dílům vody) naneseme rovnoměrně vytíracím mopem na podlahu.

Pro běžné ošetření zředíme 200 ml Pallmann Magic Oil Care s 10 litry čisté vody (tj. 1 díl Magic Oil Care na 50 vody). Takto připravený roztok naneseme vhodným prostředkem (např. vyždímaným vytíracím mopem nebo jemným hadrem, který nepouští chlup) 1 x na podlahu a to v jednom směru. Necháme zaschnout. Nikdy nenanášíme sytě mokrými, ale vždy jen dobře vyždímanými a lehce vlhkými prostředky.

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Opakování běžné péče závisí na stupni zatížení podlahy.

 

2. BĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ - PALLMACLEAN (NEUTRALREINIGERNN )

 

Pro běžné čištění dřevěných podlah impregnovaných Magic Oil 2K je nutno používat výrobek Pallmann Clean.

POSTUP:

a) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

b) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem). Podlahu zbavíme mastnot.

c) První běžné čištění impregnované podlahy můžeme provést nejdříve po 24 hodinách od provedené impregnace.

d) Běžné čištění: ca. 100 - 200 ml Pallmann Clean zředíme s 10 litry čisté vody (tj. 1 až 2 díly výrobku Clean na 100 dílů vody). Takto připravený roztok naneseme vhodným prostředkem (např. vyždímaným vytíracím mopem nebo jemným hadrem, který nepouští chlup) 1x na podlahu a to v jednom směru. Necháme zaschnout. Nikdy nenanášíme sytě mokrými, ale vždy jen dobře vyždímanými a lehce vlhkými prostředky.

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Četnost běžného čištění je dána stupněm znečištění podlahy.

 

3. ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ - PALLMACLEAN (NEUTRALREINIGERNN )

 

Upozornění: doporučujeme základní čištění svěřit odborné firmě.

POSTUP:

a) Z podlahy odstraníme mechanické nečistoty a prach (mopem, smetákem nebo vysavačem). Podlahu zbavíme mastnot.

b) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

c) Míchací poměr čistícího prostředku PallmaCLEAN  s vodou se řídí podle stupně znečištění. Při středně silném znečištění smícháme ca. 400 ml prostředku s 10 litry vody. Při velmi silném znečištění můžeme použít prostředek i v neředěném stavu. Plochu vytíráme vždy pouze mírně vlhkými prostředky, v žádném případě mokrými (v případě silného znečistění můžeme použít zelený pad, kartáč nebo např. čistící stroj Lägler Floorcare).

d) Nečistoty z podlahy uvolníme buď pomocí kartáče nebo jedno- kotoučového čistícího stroje s nasazeným zeleným padem.

e) Po ukončení čištění musíme bezpodmínečně vytřít plochu čistou vodou (vyždímaným prostředkem).

Nářadí po upotřebení očistíme vodou.

Četnost čištění je dána stupněm znečištění.

Po provedeném základním čištění provedeme olejování podlahy výrobkem Magic Oil 2K (viz. bod 4).

 

4. NÁSLEDNÉ OŠETŘENÍ - PALLMANN MAGIC OIL 2K

 

Četnost následného ošetření výrobkem Magic Oil 2K je závislá na stupni zatížení podlahy, či na tom, jak často bývá podlaha vytírána vlhkým prostředkem. následné ošetření pomocí Magic Oil 2K provádíme vždy po základním čištění  -  mírně zatížené a jen zřídka vlhkým prostředkem vytírané plochy lze ošetřit 1 x ročně, podlahy v obytných místnostech se standardním provozem 1 - 2x do roka, silně zatížené podnikatelské provozy ca. jednou za 2 - 3 měsíce

POSTUP:

a) Nádobu před upotřebením necháme aklimatizovat na teplotu místnosti a dobře protřepeme.

b) Magic Oil 2K smísíme s tvrdidlem, dobře promícháme a Pallmann lakovací špachtlí naneseme rovnoměrně v tenké vrstvě na impregnovanou podlahu.

c) Po ca. 15 - 20 minutách od špachtlování vmasírujeme Magic Oil 2K zeleným padem do dřevěného povrchu a současně tím i odstraníme případné přebytky oleje.

d) Bezprostředně po rozleštění první vrstvy naneseme druhou vrstvu Magic Oil 2K. Po 15 až 20 minutách od nanesení druhé vrstvy opět odstraníme přebytky zeleným padem a následně bílým padem olejovanou plochu rozleštíme.

Nářadí po upotřebení očistíme výrobkem Pallmann Uni Clean.

Pro dlouhou životnost podlah impregnovaných výrobkem Pallmann Magic Oil 2K doporučujeme pravidelné ošetřování výrobkem Magic Oil Care a běžné čištění výrobkem Clean v souladu s instrukcemi výrobce podlahovin. Intervaly ošetřování najdete uvedené v tabulce na další straně návodu.

Plochy olejované výrobkem Magic Oil 2K nesmí být během prvních 12 hod. zakryty.

Spotřeba: 10 - 20 ml/m2 (tj. 1 litr výrobku na 50 - 100 m2)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

PŘI KONTAKTU UVEDENÝCH VÝROBKŮ S TEXTILNÍ LÁTKOU VZNIKÁ NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. PROTO JE NUTNÉ NASYCENÉ HADRY, PADY APOD. NAMOČIT DO VODY A SKLADOVAT ČI LIKVIDOVAT V ŘÁDNĚ UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH.

Běžné čištění a běžné ošetřování doporučujeme střídat ca. v poměru 2:1

Správně nastavené klima v místnostech slouží nejenom vašemu zdraví a pohodě, ale zároveň prospívá vašim dřevěným podlahám. Dřevo patří mezi přírodní materiály, které reagují na změnu vlhkosti vzduchu, přičemž buď vlhkost ze vzduchu přijímá nebo ji naopak do vzduchu vydává. Změnou vlhkosti dřevo buď bobtná nebo se smršťuje, čímž může docházet ke vzniku spár v dřevěné podlaze. Z tohoto důvodu doporučujeme dodržovat optimální podmínky, které představují teplotu místnosti v rozmezí 18° až 24 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 - 60 %.

Dobrým pomocníkem pro kontrolu klima prostředí je používání vlhkoměru.

Olejová impregnace slouží k ochraně dřevěných podlah, přitom je důležité, aby olejování bylo nejenom odborně provedeno, ale zároveň je nutno udržovat optimální klima prostředí a dodržovat pravidelné intervaly čištění a údržby.

Tento návod pro čištění a ošetřování platí pro všechny parketové a dřevěné podlahy podle DIN 18 356 „Parketové práce" a DIN 18 367 „Práce s dřevěnou dlažbou", které jsou opatřeny olejovou impregnací Pallmann Magic Oil 2K a ošetřovány příslušnými vhodnými čistícími a ošetřovacími prostředky Pallmann.

Pozor: pojezdová kolečka a třecí dotykové plochy musí odpovídat normě DIN EN 12 529 (z umělé hmoty nebo plsti). Kovový nábytek a předměty musí být opatřeny ochranou podložkou.

Pro nanášení a vytírání používejte vždy jen dobře vyždímaných, mírně navlhčených prostředků (např. mop, jemný hadr, který nepouští chlup apod.). Čistící a ošetřující vodní roztoky, stejně jako vodu na vytírání na podlahu nikdy přímo nevyléváme!

Dbejte prosím instrukcí výrobce podlahovin a návodů uvedených k čistícím a ošetřovacím prostředkům. Za provedené práce neručíme.

 

ČSN EN 13 442, ČSN EN 13 488 a ČSN EN 12 529

Tento návod byl zpracován v srpnu 2005 a ruší platnost předchozích výtisků.

Tento výtisk má číslo 08.05/Ka/CZ/Ko/PD