POKLÁDKA DŘEVĚNÝCH PODLAH

PLOVOUCÍ ZPŮSOB

Plovoucím způsobem lze pokládat dřevěné plovoucí podlahy vrstvené. Plovoucí způsob, je způsob, kdy podlaha není pevně spojena s podkladem, vlastně plave nad povrchem a může tak lépe reagovat a změny vlhkosti v místnostech. K pokládce podlahy plovoucí způsobem je nutné mít rovný podklad ( beton, andhydrit, OSB desky.. ) Na rovný podklad s odpovídající vlhkostí položíme podložku ( Climapor, Izofloor, Mirelon ).  Jednotlivé lamely pokládáme volně na podložku. Lamely plovoucích podlah jsou většinou opatřeny speciálním zámkem ( UNICLICK ) nebo je můžeme slepovat v peru a drážce.

1

SYSTÉM LEPENÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH SIKA ACOUBOND

Tento systém lepení podlah se používá tam, kde chceme dosáhnout snížení hluku. Skládá se z rohože tlumící kročejový hluk se symetricky umístěnými výřezy pro aplikaci lepidla a elastického tlumícího lepidla.

2

CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

Pokládka podlahy celoplošným lepením vyžaduje dokonale rovný a pevný podklad. K lepení lze  použít různá lepidla ( pro výběr správného lepidla raději kontaktujte prodejce podlah ). Lepidlo nanášíme ozubenou stěrkou ( hřeben na lepidlo ) přímo na podklad ( beton, anhydrit, OSB desky .. ) a jednotlivé podlahové díly bezprostředně po nanesení lepidla zakládáme. Celoplošně přilepené podlahy jsou pevné, stabilní, mají velmi nízkou hladinu kročejového hluku a mají i delší životnost

3 

VŠEOBECNĚ PLATNÁ PRAVIDLA POKLÁDKY DŘEVĚNÝCH PODLAH


Někteří výrobci dávají k podlahám vlastní návody na pokládku a ty je pak třeba bezvýhradně. respektovat !!!

 

1. KONTROLA VAD MATERIÁLU

Před zahájením a během pokládky dřevěných podlah je nutné důkladně kontrolovat případné vady materiálu. Nikdy nepokládáme podlahové díly s s viditelnými nedostatky nebo poškozením  Montáž se provádíme zásadně za dobrých světlených podmínek, tak abychom případné poškození mohli dobře rozeznat.

 

2. AKLIMATIZACE PODLAH PŘED POKLÁDKOU

Dřevěné podlahy se je nutné nechat aklimatizovat v místnosti, kde se budou pokládány nejméně 60 hodin před započetím práce. Teplotu v místnosti musí být vyšší než 18°C a vlhkost vzduchu mezi 50-65%. Pokud jsou mezi místností skladování a místností kde bude podlaha pokládána velké klimatické rozdíly, měla by být doba aklimatizace delší.

 

3. NEPOKLÁDAT VE VLHKÝCH ČI MOKRÝCH MÍSTNOSTECH

Dřevěné podlahy nelze pokládat v místech, kde se na podlahu může dostat tekoucí nebo stříkající voda. Voda, která vnikne do dřeva jej může trvale poškodit. Ve vlhkých místnostech nebo ve vlhkém prostředí (sauna, koupelny atd.) by se dřevěné podlahy neměly pokládat, protože nelze vyloučit nebezpečí vnikání vlhkosti.

4. POŽADAVKY NA VLASTNOSTI PODKLADU

Podklady pro pokládku dřevěných podlah musí být rovné, suché, dostatečně stabilní. Větší nerovnosti podkladu ( více než 2 mm ) je nutné vyrovnat nivelační stěrkou.Podklad na který pokládáme dřevěnou podlahu musí být zkontrolován odborníkem včetně změření vlhkosti. Při pokládání na stará dřevěná prkna nebo desky se musí stará nestabilní prkna přišroubovat ke spodní konstrukci, aby se zmenšilo případné skřípání. Pokládka by se měla provádět napříč podélného směru starých dřevěných prken.  pokud jsou podkladem koberce musí být odstraněny. Pokládání na podlahy z PVC, CV a linolea se smí provádět pouze tehdy, když je podlaha pevně přilepena a nemá žádná volná místa.

 

Potěry nesmí překračovat následující hodnoty vlhkosti:

- Anhydritový potěr bez podlahového topení max. 0,5 CM %

- V případě podlahového topení vlhkost betonového podkladu do 1,8 CM %

- Betonová vrstva bez podlahového topení max 2,5 CM %

Vlhkost potěru musí být změřena měřicím přístrojem.

 

5. DILATAČNÍ SPÁRA

Dřevo je přírodní materiál a dle změny klimatických podmínek může buď bobtnat nebo se smršťovat, proto při pokládce dřevěné podlahy dbáme na to, aby podél stěn ( dveřní zárubně, napojení na schody, trubky topení apod ) byl dostatečný prostor tzv. dilatační spára. U celoplošně lepených podlah je dilatační spára 15 mm dostačující.U stěn dilatační spáry po položení podlahy zakrýváme soklovými obvodovými lištami.

 

6. POKLÁDKA PODLAHY - PRAVIDELNÁ A NEPRAVIDELNÁ VAZBA

Dřevěné podlahy lze uspořádat jak pravidelně tak nepravidelně. Pravidelná vazba se používá většinou u parket nebo tak, kde podlahové díly mají stjený rozměr. U masivních podlah, ketré jsou obvykle porodávány v mixu délek doporučujeme nepravidelné uspořádání. Před zahájením práce otevřete více balíků a lamely promíchejte, tak aby bylo dosaženo rovnoměrné barevnosti.

5

6

7. SMĚR POKLÁDKY PODLAHY DLE DOPADU SVĚTLA NEBO DLE PŮDORYSU MÍSTNOSTI

Podlahu lze pokládat dvěma způsoby a to buď dle dopadu světa nebo dle půdorysu místnosti.

6

8

8. POKLÁDKA DŘEVĚNÝCH PODLAH NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Masivní dřevěné podlahy je lze pokládat i na teplovodní podlahové topení. Tento druh pokládky by měl být prováděn odbornou firmou. O vhodnosti dřevěných podlah na podlahové topení se poraďte s prodejcem.